ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
คณะทำงาน กสศ.กาญจน์ประชุมขยับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
10 พ.ย. 2564

วันนี้ 10 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการอำนวยการและคณะขับเคลื่อนโครงการ/คณะทำงานโครงการจัดการการศึกษาเชิงพื้นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ห้องประชุม109 ชั้น1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและคณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีระยะที่2ของคณะทำงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กหลุดระบบและเด็กเสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษา 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2.นายประยูร สุธาบูรณ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม 3.นายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง 4.นายจักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 4.นายประทีป หวานชิต 5.นายศิวโรฒ จิตนิยม 6.นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง 7.นายพิศิษฐ ยินดีวี 8.นายสุรเชษฐ์  ยุทธสุนทร 8.น.ส.ศรีวรรณ แก้วบุญ 9.น.ส.จุฑารัตน์ จันทเสวี และ10.นางจงรักษ์  ศรีใส
  
โดยการประชุมในวันดังกล่าว สรุปประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยพิจารณาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และผู้ดำเนินงานการช่วยเหลือในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.ท่าม่วง อ.เลาขวัญ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี โดยเป้าหมายการช่วยเหลือต่อเนื่องจากระยะที่1 ดังนี้ อ.เมืองฯ จำนวน 2 คน อ.ท่าม่วง จำนวน24คน ส่วนอีก 3 อำเภอกำลังอยู่ในการพิจารณา ซึ่งการพิจารณามีกลุ่มเป้าหมาย 5 อำเภอจำนวน1,291 คน ตามรายชื่อที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว จะมีการดำเนินงานตั้งแต่หลังจากที่มีการอบรมลงระบบการลงพื้นที่และการนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Application ในวันที่ 20พฤศจิกายน 2564 ที่ห้อง 304 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำหรับการพิจารณาการจัดทำWed Page ทางสมาคมสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการเพื่อที่ประชาสัมพันธ์สมาคมฯใก้เป็นที่รู้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นจาก Wed Pagn ของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานโครงการฯนี้ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะใช้เงินกองทุนฯนี้ สร้างอนาคตตนเอง ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงสุด หากต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่ สถาบันศรัทธาภัฏ ห้อง108 ชั้น1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด