ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.จัดเสวนา พันธกิจในการเปิดประเทศไทย
22 พ.ย. 2564

จากนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) กระทรวงสาธารณสุข       พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์         และสาธารณสุขของไทย รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่ สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงให้ความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ของไทย กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทั่วโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565

 

ล่าสุดได้ร่วมกับพันธมิตรผู้จัดงานฯ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand)  ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และนำเสนอถึงทิศทาง แนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาธุรกิจสุขภาพสู่อนาคต แก่ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและประชาชนที่สนใจ

 

โดยกิจกรรมเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดประเทศไทย และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพแห่งอนาคตในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022” พร้อม 2 หัวข้อเสวนาสำคัญ ได้แก่

 

-   การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand) โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายคมกริช  ด้วงเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 

-  การขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มการแพทย์ ดร.พัชรินทร์  บุญยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพการรักษาพยาบาลและนวัตกรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ RAKxa Wellness & Medical Retreat Health is Wealth ผู้แทนจากกลุ่มอารยสถาปัตย์ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้แทนจากกลุ่ม Robotic: นายศักดา  สารพัดวิทยา รองนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Conference หรือ ทาง Facebook Fanpage: Thailand International Health Expo 2022 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ได้ที่ https://bit.ly/3H8JV4H

 

สำหรับรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558