ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ไก่สดมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 1 – 2 บาท ผลหมูราคาขึ้น
10 ม.ค. 2565

จากการที่เนื้อหมูมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อประชาชน และพ่อค้า แม่ค้า ต้องซื้อหมูในราคาที่แพง ในขณะที่ประชาชนมีกำลังซื้อน้อย จึงหันมาซื้อไก่สดบริโภคแทนเนื้อหมู เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ทางด้าน นางประคองจิต เพชรเรือนทอง แม่ค้าไก่สดในตลาดสด กล่าวว่า ไก่สดได้มีการปรับราคาขึ้น ครั้งละ 1-2 บาท จนปัจจุบันราคาไก่อยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม, เครื่องในกิโลกรัมละ 100 บาท น่องกิโลกรัมละ 90 บาท ปีกไก่ กิโลกรัมละ 90 บาท หน้าอกไก่ กิโลกรัมละ 100 บาท ตีนไก่ กิโลกรัมละ 120 บาท

ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายไก่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะราคาถูกกว่าเนื้อหมู ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเศรษฐกิจมากกว่า ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย คาดว่าไก่สดจะขายดีอีกครั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยราคาน่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอน เนื่องจากประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะเลือกซื้อไก่และเครื่องเซ่นไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558