ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รพ.ธนบุรี ขยายเวลาฉีดวัคซีนไตรมาส 4/64 ถึง 31 พ.ค.
13 ม.ค. 2565
โรงพยาบาลธนบุรี แจงขยายเวลาฉีดวัคซีนรอบไตรมาส 4 /64 ถึง 31 พ.ค.นี้ หลังเกิดกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลกรณีตัดสิทธิทำรายการและไม่ได้รับเงินมัดจำคืน
วันที่ 13 ม.ค. 2565 จากกรณีที่บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ประกาศแจ้งผู้จองวัคซีนผ่านโรงพยาบาลธนบุรี รอบไตรมาส 4/2564 ให้เข้าไปดำเนินการนัดหมายเพื่อเลือกวันฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในระบบ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 2565 พร้อมระบุว่า หากไม่เข้าทำรายการตามวันที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิเข้าทำรายการอีก และไม่ได้รับเงินมัดจำคืน ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์บนโลกโซเชียลต่างๆ นานา
ล่าสุด THG ได้แจ้งขยายวันนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31พ.ค. 2565 และขยายเวลาการเข้าทำนัดหมายผ่านระบบ เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2565 พร้อมกับทำหนังสือชี้แจงระบุว่า
วัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นวัคซีนที่มีกระบวนการสั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม จำนวนรวมประมาณ 700,000 โดส โดยมอบเงินมัดจำกับองค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 จากนั้นองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สั่งซื้อกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย
ในกระบวนการสั่งซื้อ THG จะทยอยได้รับวัคซีนเป็นล็อตจนกว่าจะครบตามปริมาณที่สั่งซื้อและขณะนี้ได้รับมาแล้ว 3 ล็อตรวม 670,620 โดส แบ่งเป็นล็อตแรกจำนวน 78,810 โดส ล็อตที่สอง จำนวน 223,035 โดส และล็อตที่สาม จำนวน 368,775 โดส โดยแต่ละล็อตทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งจำนวนที่จะได้รับ และประมาณการวันหมดอายุ ก่อนล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
สำหรับ กรณีที่มีการแจ้งลูกค้าที่จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ให้ทำการนัดหมาย หรือ โอนสิทธิการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565 และเลือกวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 นั้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตที่ 3 ช่วงต้นมกราคม จะมีวันหมดอายุในเดือนเมษายน THG ซึ่งคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ฉีดเป็นสำคัญ จึงกำหนดช่วงเวลาการให้บริการเช่นนั้น
หลังจาก THG ได้รับมอบวัคซีนและทำการตรวจสอบวันหมดอายุวัคซีนล็อตดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้วพบว่าจะหมดอายุถึงประมาณต้นเดือนมิ.ย. 2565
ดังนั้น THG จะขยายวันนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 และขยายเวลาการเข้าทำนัดหมายผ่านระบบ เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2565 โดยจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ผู้จองได้ทราบต่อไป
และเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนมีความรุนแรง ทาง THG จึงอยากสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็ว การฉีดเข็มกระตุ้นสามารถเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือเข็มสุดท้ายเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
สำหรับท่านที่ได้ทำการจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 1/2565 กับ THG ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งถึงระยะเวลาที่จะได้รับการจัดสรร หากทราบเมื่อใดจะเร่งดำเนินการแจ้งผู้จองเพื่อให้เข้านัดหมายรับบริการต่อไป
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด