ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ตรวจการจำหน่ายเนื้อหมู หวังช่วย ปชช.
14 ม.ค. 2565

ที่ร้านแฮปปี้ฟาร์ม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การขายเนื้อหมูที่เข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายในกิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค หลังจากราคาหมูมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงกิโลกรัมละ 200-220 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตอนนี้ราคาเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหมู และสินค้าที่จำเป็นกับพี่น้องประชาชน พวกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ราคาก็จะสูงขึ้น ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีมาตรการ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือต่อเนื่องมาช่วงนี้เป็นระยะที่สามแล้ว การช่วยเหลือแบบชดเชยราคาให้ผู้ประกอบการด้วย แฮปปี้ฟาร์มมีสาขาในสุพรรณบุรี ทั้งหมด 8 สาขาที่เข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชน โดยจัดจำหน่ายหมู เนื้อหมูสะโพกที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายจากราคาเดิม 185 บาทจะลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 150 บาท ทางแฮปปี้ฟาร์มเข้าร่วมโครงการกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีในจำนวนเนื้อหมู 10.5 ตัน หรือ 10,500 กิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมจนถึง 31 มกราคม อันนี้ก็เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นความห่วงใยที่ทางรัฐบาลมองเห็นว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปประสานกับทางพาณิชย์และทางอำเภอทุกอำเภอให้ตรวจสอบในเรื่องของราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีพของประชาชน ว่าไม่ให้ปรับราคาเกินสมควร และแต่ละรายการต้องมีการทำป้ายแสดงราคา ถ้าไม่ทำป้ายแสดงราคาก็ถือว่าผิดกฎหมาย ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆการจำหน่ายสินค้าให้ติดแสดงราคาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบ

นายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายในกิโลกรัมละ 150 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มีจัดจำหน่ายทุกวัน กำหนดไว้คนละหนึ่งกิโลเท่านั้น ไม่สามารถที่จะซื้อสองกิโลขึ้นไปได้ เนื่องจากมีเนื้อหมูปริมาณที่จำกัด เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อหมูในราคาถูกอย่างทั่วถึง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด