ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ตัวอย่างการรับเรื่องของ ป.ป.ช.-ป.ป.ท.
17 มี.ค. 2565

เขียนให้คิด โดย ซีศูนย์

ตัวอย่างการรับเรื่องของ ป.ป.ช.-ป.ป.ท.

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ใกล้หน้าร้อนเข้ามาแล้วนะครับ อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาเช่นเดียวกับอุณหภูมิโควิท ยิ่งอุณหภูมิการเมืองชาติก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเมืองท้องถิ่นเราก็เหลือแต่ กทม. ที่เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นทางการไปแล้ว กับเมืองพัทยาที่กำลังจะตกผลึกวันเลือกตั้งไม่กี่เมื่อเชื่อวันข้างหน้า ก็คาดว่า กทม.น่าจะกำหนดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ เมืองพัทยาจะพร้อมไม่พร้อมก่อนหลังยังไงฟังเสียงปี่กลองนะครับ 

มาว่าของเราต่อเรื่องที่ ป.ป.ช.เขาจะรับไม่รับยังไง เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับ เขามีเกณฑ์กันอยู่ แต่ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังบ้างนะครับ เรื่องที่มีการร้องเรียนไปชนิดเรียกว่า ฟุ่มเฟือยจะให้เอาผิดทุกเรื่องโดยไม่รู้ว่า ป.ป.ช.หรือ ปป.ท.เขาไม่ทำกัน เช่น ร้องว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม คบชู้สู่สาว ร่วมขบวนการขนของเถื่อน บริหารงานโดยไม่มีคุณธรรม ทำงานสองมาตรฐาน ดุด่าลูกน้อง เป็นเจ้ามือขายหวย เป็นต้น หรือบางเรื่องเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่ง ป.ป.ช.เขาก็พิจารณานะครับ ไม่ไช่ลงตะกร้า แต่ต้องมีมูลชี้ช่องพอไปไต่สวนได้ แต่ถ้าร้องกว้างๆ ว่า คนนั้นคนนี้ทุจริตไม่ได้บอกว่า มีหลักฐานอะไรบ้าง อย่างนี้เขาก็ไม่รับพิจารณา หรือถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเทียบเท่าลงไปก็จะส่งให้ ป.ป.ท.ไปทำ หรือถ้าเป็นเรื่องต้องให้ หรือถ้าเป็นเรื่องกล่าวหาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ก็อาจส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการทางอาญา หรือต้นสังกัดไปดำเนินการทางวินัยก็ได้

ดังนั้น ท่านอาจเคยเห็นว่า ตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานไปสอบก็หมายถึงว่า ป.ป.ช.ส่งไปให้ทำนะครับ ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ทำได้เช่นนั้น เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เลขาธิการ ป.ป.ช.ซึ่งทำหน้าที่โฆษก สำนักงาน ป.ป.ช.ด้วยได้ชี้แจงผลงานของ ป.ป.ช.ก็ได้แถลงผลงานไตรมาสแรกปี 65 ชี้มูลตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงนักการเมือง โดยสรุปผลงานตั้งแต่ตุลา 64 ถึงมกรา 65 มีทั้งสิ้น 2,656 เรื่อง ร้องที่ ป.ป.ช.โดยตรง 1,835 เรื่อง มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) 389 เรื่อง จาก ป.ป.ท. 296 เรื่อง

เรื่องที่กล่าวหามากที่สุดเป็นเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / และใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จำนวน 2,031 เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 393 เรื่อง และอื่นๆ เช่น ร่ำรวยผิดปกติ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม จำนวน 232 เรื่อง ขณะเดียวกันพบว่า มีการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด จำนวน 655 เรื่อง รองลงมาเป็นกระทรวงมหาดไทย จำนวน 536 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 146 เรื่อง  และเป็นส่วนราชการอื่นๆ จำนวน 1,319 เรื่อง

ยังไม่พอครับท่านผู้อ่าน ป.ป.ช.ยังชี้มูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 คน เรื่องเสียบบัตรแทนกันและขนเจ้าหน้าที่ร่วมม็อบ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด (อสส.) ส่วนข้าราชการระดับสูงอีกคนเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกับพวก ทุจริตโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสรุปเป็นการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวกับเอกชนแห่งหนึ่ง ผืนละ 2 ร้อยบาท กว่า 4 พันผืน แต่เมื่อทำเอกสารเบิกเงินกลับเขียนว่า ไปซื้อจากวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริง และระบุราคาว่า ผืนละ 240 บาท ทำให้มีส่วนต่างราว 1.6 แสนบาท

ส่วนคดีร่ำรวยผิดปกติ มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กรณีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติกว่า 52.49 ล้านบาท โดยพบว่า เป็นทรัพย์สินที่ไม่พึงวิสัยจะมีได้เมื่อเทียบกับรายได้ช่วงระหว่างดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ป.ป.ช.พบว่า บัตรเครดิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนี้มีค่าใช้จ่ายกว่า 34 ล้านบาทเศษ รวมถึงมีการผ่อนรถยนต์ BENZ S500L มูลค่า 6 ล้านบาทเศษ จำนวน 24 งวด งวดละ 2.7 แสน และ BENZ CLK 230 มูลค่า 2.7 ล้านบาท จำนวน 24 งวด เป็นต้น ทั้งยังพบว่า ในบัญชีเงินฝากของภริยามีถึง 9.4 ล้านบาท ทั้งที่ภริยาทำงานเป็นเลขานุการอาวุโสประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง มีเงินเดือนประมาณ 4.2 หมื่นบาท เฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาท ดังนั้น น่าจะมีเงินบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว ป.ป.ช.จึงชี้มูลความผิด เพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

อ้ออีกเรื่องเป็นเรื่องของ ป.ป.ท.ครับ คือมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานและกรรมการ ป.ป.ท.แทนนายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการท่านเดิมที่อายุครบ 75 ปี ท่านเคยเป็นกรรมการ ป.ป.ช.มาก่อนนั้น พอครบอายุ 70 ปีก็ต้องพ้นตำแหน่ง ท่านก็ไปสมัครเป็นกรรมการ ป.ป.ท. และได้รับเลือกเป็นประธานอยู่สักปีเศษ ก็ต้องสรรหาใหม่ และประธานท่านใหม่คือ นายพีรพล พิชยวัฒน์ ซึ่งก็เป็นกรรมการ ป.ป.ท.ชุดปัจจุบัน ส่วนที่ได้รับสรรหาเป็นกรรมการแทนนายประสาท คือ พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ซึ่งก็เป็นเลขาธิการ ป.ป.ท.มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี คราวหน้าจะเล่าเรื่อง ป.ป.ท.บ้างนะครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558