ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
สงกรานต์ปีนี้น้ำมันแพง-โควิดเงินสะพัดต่ำสุดรอบ 10 ปี
07 เม.ย. 2565

รศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  เปิดเผยถึงผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จาก 1,288 ตัวอย่างพบว่า  การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีเงินสะพัด  106,772.59 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยลดลง 21.4% เทียบปี2562(ปี2563 ไม่มีวันหยุดสงกรานต์เนื่องจากมีการล็อคดาวน์)  และลดลง 5.4%เทียบกับปี 2564  

ทั้งนี้ ภาพรวมบรรยากาศสงกรานต์ยังอยู่ในช่วงซึม แม้เศรษฐกิจจะพร้อมฟื้นก็ตาม  โดยคนไทยไม่ห่วงเรื่องโควิด แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมกว่า 5 หมื่นคนต่อวัน แต่ปัจจัยที่บั่นทอนคือราคาน้ำมันแพง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้สินค้ามีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพ   ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้คนส่วนใหญ่จะเลือกอยู่บ้านเป็นหลัก มีการท่องเที่ยวบ้างในจังหวัดใกล้ๆและไม่ค้างคืน

“หากมองจากเรื่องโควิดคนปรับตัวอยู่กับโควิดได้สังเกตจากเริ่มมีการท่องเที่ยว เดินทางออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน  แต่ปัจจัยที่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจคือ ราคาน้ำมัน ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ซึ่งสัญญาณเงินเฟ้อครึ่งปีแรกน่าจะอยู่ระดับ และจะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนสงครามรัสเซียและยูเครน แม้จะยืดเยื้อแต่ถ้าไม่รุนแรง มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะเริ่มลดลงได้ ดังนั้นเศรษฐกิจไทยสามารถพร้อมฟื้นได้ โดยภาครัฐต้องมีมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายช่วงไตรมาส 2 ถ้ามีคนละครึ่งเฟส 5 อีก 4.5 หมื่นล้านบาทจะทำให้มีเม็ดเงินมาช่วยเศรษฐกิจช่วงรอยต่อไตรมาส2 ได้”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด