ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.เฝ้าระวังจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ
12 เม.ย. 2565

กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มข้นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ พร้อมหยุดก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทช. ตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วง 3 ปีหลัง (2561, 2562, 2564) ทั้งนี้ ในปี 2565 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ถึงที่หมายอย่างอุ่นใจ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทช. ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างในการคืนพื้นผิวจราจรโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยให้หยุดการดำเนินงานบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนน/สะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 และให้ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน รวมไปถึงบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 60 สายทาง 65 แห่ง โดยได้กำชับให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้ายเตือน สัญญาณไฟแจ้งเตือน พร้อมจัดชุดตรวจการณ์ในสายทางตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจรและจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. จราจรทางบก เพื่อควบคุมความเร็ว เป็นการกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ในจุดเสี่ยงจุดอันตราย นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2565 ทช. จะเข้าเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผลหาแนวทางป้องกันแก้ไขและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ระยะสั้น) บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
สำหรับสายทางที่มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมาก ทช. ได้ร่วมบูรณาการกับกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก ในการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ทช. ขอร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัย “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” ควรตรวจเช็กสภาพรถก่อนออกเดินทาง ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของ ทช. หรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน โทร. 1146

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558