ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เรืองไกรร้อง ป.ป.ช.สอบทรัพย์สินนักการเมือง 3 ราย
16 เม.ย. 2565

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2565 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง 3 ราย ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ดังนี้

1. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. ปชป. ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 ว่า ที่ดิน ภบท.5 ที่แจ้งบัญชีไว้นั้น เป็นของภรรยา แต่ได้ขายไปแล้ว

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เมื่อตรวจสอบบัญชีที่นายชินวรณ์ ยื่นไว้กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 พบว่า มีที่ดิน ภบท.5 ที่แจ้งไว้ 4 แปลง เนื้อที่รวม 70 ไร่ มูลค่ารวม 2,980,000 บาท และมีบ้านอยู่บนที่ดินแปลงหนึ่งด้วยซึ่งแจ้งมูลค่าไว้ 500,000 บาท ดังนั้น เมื่อแจ้งว่า ที่ดินดังกล่าวขายไปแล้ว กรณี จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า ที่ดินขายไปเมื่อใด ขายบ้านด้วยหรือไม่ รวมราคาเท่าใด ขายให้ใคร ชำระกันอย่างไร ส่งมอบการครอบครองอย่างไร เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

2. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ว่า ที่ดิน ภบท.5 จำนวน 120 ไร่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท ไม่มีอยู่แล้ว เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เมื่อตรวจสอบการยื่นบัญชีกรณีรับตำแหน่ง รมต.เกษตรเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ไม่พบรายการที่ดินตามข่าว แต่เมื่อย้อนไปดูบัญชีของนายเฉลิมขัย ที่เคยยื่นไว้หลายครั้ง พบว่า ที่ดิน ภบท.5 ดังกล่าว มีการยื่นไว้กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 แต่กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2554 ไม่พบที่ดินดังกล่าว กรณี จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า ที่ดิน ภบท.5 ดังกล่าว ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีนั้น ขายหรือโอนให้ใคร ในราคาเท่าใด โดยวิธีใด และมีการเสียภาษี หรือไม่

3. นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ปชป. ซึ่งได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 โดยแจ้งที่ดินลำดับที่ 6 คือ ส.ป.ก. เลขที่ 513 ไม่ระบุที่ตั้ง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 73 ตรว. ได้มาเมื่อ 6 ธ.ค. 50 มูลค่า 1 ล้านบาท และแจ้งว่า มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และจากการขายไข่ไว้รวม 2 ปี ปีแรก รายได้รวม 1,100,000 บาท ปีที่สอง รายได้รวม 1,300,000 บาท

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า การยังถือครองที่ดิน ส.ป.ก. หลังจากเป็น ส.ส. และมีรายได้ต่อปีเกินกว่าล้านบาทนั้น เมื่อเทียบบรรทัดฐานจากกรณีที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และศาลฎีกาได้พิพากษาวางหลักเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมไว้แล้ว กรณีของนายจักรพันธ์ จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่า การถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าว จะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 17 หรือไม่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558