ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ปลื้มเอสเอ็มอีขอสินเชื่อ SMEs Re-Start กว่า 1,200 ล.
13 พ.ค. 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล ทำงานเชิงรุกจัดบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” สนับสนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องโดยตรง ปรากฏได้การตอบรับอย่างดียิ่ง หลังจากเปิดบริการมาเพียงเดือนเศษ ด้านการเติมทุนผ่าน “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้เอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมีเงินทุนไปเสริมสภาพคล่อง มียอดแจ้งความประสงค์ยื่นกู้มาแล้วมากกว่า 500 ราย วงเงินมากกว่า 1,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดยอนุมัติสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 100 ราย วงเงินมากกว่า 260 ล้านบาท มีทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก และโลจิสติกส์

ขณะเดียวกัน ด้านงานพัฒนา ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโปรแกรมเติมความรู้และยกระดับเอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยววิถีใหม่หลังโควิด-19 คลี่คลาย ผ่านทั้งระบบออนไลน์ และลงพื้นที่จัดโฟกัสกรุ๊ปทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดย่อม (SE) และขนาดกลาง (ME) เข้าร่วมไปแล้วมากกว่า 240 ราย ซึ่งธนาคารยังจะจัดต่อเนื่องในอีกหลายพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2565 เช่น ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกจากนั้น ช่วยส่งเสริมการตลาด พาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ลงพื้นที่โปรโมทสินค้าหรือบริการให้เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ เช่น ขนมบ้านคุณย่า จ.นครราชสีมา บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.สมุทรสงคราม และ เฌอ บุรีโฮมสเตย์ จันทบุรี จ.จันทบุรี เป็นต้น

“จากที่ SME D Bank ทำงานเชิงรุกสนับสนุนเอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว ให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพตามนโยบายรัฐบาล ผลตอบรับที่ดีดังกล่าว ทั้งด้านการเติมทุนและเข้าร่วมกิจการพัฒนา บ่งบอกว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวกลับมามีความเชื่อมั่นและพร้อมจะกลับมาเดินหน้าธุรกิจอีกครั้ง ซึ่ง SME D Bank จะสานต่อแนวทางเติมทุนควบคู่พัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ภาคท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ดี และมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นางสาวนารถนารี กล่าวเสริม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558