ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กฟภ.ลพบุรี รุกตรวจสารเสพติดพนักงานลูกจ้างกว่า 200 คน
17 พ.ค. 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 17 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี   ส.อ.ศักดิ์ปรินทร์  บุญญเจริญชัย ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี  พร้อมด้วย  น.ส.นาตาชา  แก้วเรือง ปลัดอำเภอ ผช.ป้องกันจังหวัดลพบุรี  นางโชติกา  ประแดงปุย  เจ้าพนักงานแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี  น.ส.ภรธิดา เวียงสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี   ได้ร่วมกันสุ่มตรวจตรวจหาสารเสพติดจากพนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ท่าวุ้ง  รวมกว่า 200 คน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามนโยบายของรัฐบาล   

         ด้าน  ส.อ.ศักดิ์ปรินทร์   เผยว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือเชิงรุกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และหน่วยงานฝ่ายปกครอง ที่ต้องการไม่ให้พนักงานหรือลูกจ้าง กฟภ.ในทุกระดับ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งยังรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสำนักงานและพื้นที่รับผิดชอบ โดยในการสุ่มตรวจหาสารเสพติดครั้งนี้ หากมีการตรวจพบสารเสพติดก็จะตักเตือนและส่งตัวไปบำบัดรักษาโดยด่วนต่อไป  แต่ถ้ายังฝืนเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

ทีมข่าวลพบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด