ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
รมว.พาณิชย์ ย้ำยังไม่อนุญาตขึ้นราคาสินค้า
14 มิ.ย. 2565

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการดูแลราคาสินค้าว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์พยายามเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้า เพื่อให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ต้องดูแลในฝ่ายของผู้ผลิตและเกษตรกรด้วย ซึ่งจะเป็นลักษณะ "วิน-วิน โมเดล" ที่ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาคเกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ยืนยันว่า ขณะนี้สามารถตรึงราคาสินค้าไว้ได้หลายหมวด ที่ไม่มีการขึ้นราคา และมีสินค้าหลายรายการที่ราคาเริ่มปรับลดลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคม เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ปรับราคาลงมา 22%, ข้าวขาว 100% บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ปรับราคาลงมา 28%, ปลาทูน่ากระป๋อง ปรับราคาลงมา 2%, ซอสหอยนางรม ปรับราคาลงมา 6%, ซีอิ๊วดำ ปรับราคาลงมา 10%, น้ำปลา ปรับราคาลงมา 20% และสินค้าอื่นที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปรับราคาลงมา 5%
นอกจากนั้น ค่าขนส่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการเดลิเวอรี่ก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด เพราะกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้มีการตรึงราคาค่าขนส่งไว้
"แต่ถ้าต้นทุนสูงขึ้นไปจริง และขึ้นไปมาก จะพยายามดูให้เกิดความสมดุลระหว่างการตรึงราคาให้นานที่สุด กับอย่าให้ของขาดเพราะถ้าผู้ผลิตขาดทุนมาก จะเลิกผลิต จึงขอความร่วมมือในการตรึงราคา นอกจากไม่ไหวก็ให้ปรับขึ้นน้อยที่สุด แต่ขณะนี้ในภาพรวมยังไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะพยายามดูแลให้ดีที่สุด" นายจุรินทร์ กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด