ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สสจ.กาญจน์ จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก เพื่อพระสงฆ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
23 มิ.ย. 2565

สสจ.กาญจน์ จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก เพื่อพระสงฆ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรในวัด ควบคู่กับการพัฒนาวัด

วันนี้ 23 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 265 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรในวัด ควบคู่กับการพัฒนาวัดให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 265 ณ วัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แกนนำพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

ส่วนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ครั้งที่1 โดยมี อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และแพทย์หญิงวรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลมะการักษ์ , พว.ทรรศนีย์ นาคราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา , และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558