ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์ภาคอีสาน ชวนชิมส้มโอทองดีบ้านแท่น GI จ. ชัยภูมิ
18 ก.ค. 2565

สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเกษศิริ สุวพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร นำคณะเยี่ยมชมและชิมส้มโอหวาน ที่สวนส้มโอของนายทองพูน วงษ์ษาอายุ 62 ปี ประธานส้มโอแปลงใหญ่ เจ้าของสวนเมืองทอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองผักหลอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวส้มโอหวานบ้านแท่น นำชมสวนและชิมส้มโอ เนื่องจากส้มโอทองดีบ้านแท่น GI จังหวัดชัยภูมิ เป็น 1 ใน 18 แห่ง สินค้าดี GI อีสาน สู่สากล มั่นใจคุณภาพส้มโอทองดีผลผลิตจากอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

นายเกษศิริ สุวพงษ์ กล่าวว่า สินค้าดี GI อีสานสู่สากล เปิดตลาดการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดร่วมกันในการขับเคลื่อนสินค้า GI ของภาคอีสาน ตามนโยบายโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่โครงการเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งพาสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้า GI ของภาคอีสาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ในการเพิ่มช่องทางการตลาดสู่การค้าสมัยใหม่ การค้าออนไลน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI โดยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลต่างๆ ให้คนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้ว่าสินค้า GI ของภาคอีสานมีสินค้าตัวไหนบ้างที่โดดเด่น ขยายช่องทางการตลาดไปสู่การค้าในต่างประเทศได้ รวมทั้งมีการจับคู่เจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมในการค้าขายกับต่างประเทศ ต่อไป ส่วนจุดเด่นของส้มโอบ้านแท่นก็คือคุณภาพที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย

“กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีเครือข่าย มีสถาบันที่เป็นพันธมิตรในการให้องค์ความรู้ต่างๆกับกลุ่มเกษตรกร”

นายเกษศิริ กล่าวอีกว่า สำหรับการปลูกส้มโอที่ อ.บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ จนได้รับได้ GI นั้น เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของน้ำของดินฟ้าอากาศ และแหล่งภูมิศาสตร์ดี เหมาะที่จะปลูกส้มโอพันธุ์ต่างๆ สำหรับคนที่ได้ GI ไปแล้วก็จะเป็นโอกาส เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเอง ที่มีข้อเปรียบเทียบกัน หากเอาไปวางขายและเป็นผลผลิตที่มี GI จะเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้ว่าจะเลือกสินค้า GI ก่อน ซึ่งส้มโอทองดีบ้านแท่นนั้น มีการส่งออกไปที่ประเทศจีนมาหลายปีแล้ว และได้ชะงักในช่วงโควิดระบาด แต่เมื่อโควิดซา ทุกอย่างก็กำลังกลับมาเป็นปกติ ทำให้การส่งออกไปที่ประเทศจีนกลับมาคึกคักเช่นเดิม เพราะส้มโอทองดีบ้านแท่นมีความโดดเด่นของส้มโอที่มีรสชาติหวานหอม เนื้อบางไม่แฉะน้ำ เคี้ยวนานๆ เวลากลืนจะมีกลิ่นหอม จึงเป็นส้มโอหวานของดีของอำเภอบ้านแท่น รสชาติเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวในประเทศและต่างประเทศ

ด้าน นายทองพูน วงษ์ษาอายุ 62 ปี ประธานส้มโอแปลงใหญ่ เจ้าของสวนสวนเมืองทอง กล่าวว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ปลูกส้มโอกันมานานแล้ว จนได้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ต่อมาได้รับ GI เป็นสิ่งบ่งบอกเรื่องดินและเรื่องภูมิอากาศ โดยการสำรวจของอาจารย์จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทำให้ได้รับ GI และเป็นส้มโอหวานของดีของอำเภอบ้านแท่น ที่มีรสชาติเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อได้รับ GI ส้มโอบ้านแท่นก็สามารถเพิ่มราคาจำหน่ายได้ เพราะส้มโอของเราเป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ ส้มโอจึงสินค้าอันดับ 1 ของอ.บ้านแท่น และในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีผลกระทบในเรื่องการส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่ง 80 % ในการส่งออกไปที่ประเทศจีน และในประเทศไทยเพียง 20% เท่านั้น

ขณะนี้มีเกษตรกรที่ปลูกส้มโอมาร่วมเป็นสมาชิกแล้วหลายร้อยราย และสมาชิกต้องทำสวนตัวเองให้ดี โดยจะมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทางเกษตรจังหวัดเข้ามาแนะนำจนกว่าจะผ่านเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด เพราะถ้าเกษตรกรปลูกส้มโอ ไม่ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดแนะนำ เราก็จะไม่ให้ผ่านและจะไม่รวบรวมผลผลิตให้ ซึ่งในช่วงฤดูท่องเที่ยวหลังโควิดซาแล้ว พร้อมเชิญชวนผู้สนใจชม ชิม และมาเช็คอินที่สวนส้มโอเมืองทองของดีอำเภอบ้านแท่นได้ทุกวัน และ เชิญเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 นี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด