ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
องค์กรเพื่อผู้บริโภคผนึกค้านทรู- ดีแทคควบรวมกิจการ
04 ส.ค. 2565

ตบเท้ายื่นหนังสือ "ประธานบอร์ดกสทช." ชี้ กระทบต่อผู้บริโภครุนแรง พร้อมขอให้บอร์ดเปิดข้อมูลการพิจารณาของอนุกรรมการ 4 คณะ และขอให้ไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลาง

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และผู้แทนผู้บริโภค  ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือต่อ ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช. ) พร้อมด้วยนางสาวพิรงรอง รามสูตร กรรมการกสทช. เพื่อคัดค้านการควบรวมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) หรือ ดีแทค เนื่องจาก ทั้งสองบริษัทโดยมิได้ขออนุญาต ต่อ กสทช. ซึ่งเป็นกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 21 อันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ถูกปิดกั้นทางเลือกการใช้บริการและลดโอกาสของผู้ประกอบการรายใหม่  จึงได้ส่งหนังสือขอให้ กสทช.ดำเนินการตรวจสอบการควบรวมดังกล่าว

ต่อมาได้รับทราบว่า กสทช.ได้เรียกบริษัทฯ ชี้แจงและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ฯ จำนวน 4 คณะ เพื่อศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งคณะกรรมการฯ ยังมีมติสั่งการ ให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือ กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นข้อกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอำนาจหน้าที่ของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ในกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยสำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จนกระทั่งทราบว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ในวันนี้ 3 สิงหาคม 2565  

โอกาสนี้ จึงขอยื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านการควบรวมธุรกิจของทั้งสองบริษัทและขอให้คณะกรรมการฯกสทช. เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์และความเห็นของอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ตลอดจนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้

นอกจากนางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวต่อ ประธาน กสทช. พร้อมเรียกร้องขอให้ ไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครอง ที่ให้ กสทช.ต้องทำหน้าที่พิจารณาการควบรวมกิจการทรู-ดีแทค อย่างรอบคอบ ไม่ใช่แค่มีหน้าที่รับเรื่องเท่านั้น รวมถึง ส่งมอบจำนวนผู้เข้าชื่อคัดค้านจาก http://Change.org/TrueDtac

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด