ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พณ.ดันสมาร์ทโชห่วยพลัส เสริมร้านให้ยั่งยืน
10 ส.ค. 2565

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ‘สมาร์ทโชห่วย พลัส’ ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน 6 องค์กร รวม 28 หน่วยงาน ลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้งกล่าว มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลักดันและพัฒนาร้านค้าโชห่วยให้เป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรวางกรอบแนวทางการพัฒนาร้านค้าโชห่วยทุกมิติทั้งระบบ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง นำธุรกิจเข้าสู่ช่องทางการขายในแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้ง การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทุกด้าน มุ่งหมายให้โชห่วยไทยเติบโตด้วยความมั่นคงและอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน

ทั้งนี้ พันธมิตรที่เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย 6 องค์กร ได้แก่ 1. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย 2. ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย 3.ผู้ให้บริการเทคโนโลยี/ระบบ POS/แพลตฟอร์ม 4. ผู้ให้บริการเสริม 5. กลุ่มสถาบันการเงิน 6. เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club THAILAND และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนโครงการระยะ 5 ปี (2565 – 2569) โดยยกระดับและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันร้านค้าปลีกดั้งเดิมให้เป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ดึงเอาเอกลักษณ์และคุณสมบัติเด่นของร้านค้าโชห่วยขึ้นมาเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

” ได้คัดเลือกร้านค้าส่งค้าปลีกที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ 246 ร้านค้า ให้เป็นร้านค้าต้นแบบ และเป็นพี่เลี้ยงผลักดันให้ร้านโชห่วยเครือข่ายที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันได้รับการพัฒนาเป็น สมาร์ทโชห่วย โดยตั้งเป้าหมายไว้ คือ ร้านค้าต้นแบบ 1 ร้าน พัฒนาและผลักดันให้ร้านโชห่วยเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่เป็น สมาร์ทโชห่วย 3 ร้าน เบื้องต้น คาดเพิ่มร้านสมาร์ทโชห่วยอีก 738 ร้านค้า ” นายสินิตย์ กล่าว

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด