ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
จันทบุรี สพป.2 ประชุมมอบวุฒิบัตรครูเกษียณ สพป.เขต 2 จันทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
22 ก.ย. 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทรร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดการเรียนรู้ รอบรู้ เข้าถึงข้อมูลการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยในวันนี้มีผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ และได้รับการยกย่องรับเกียรติบัติ จำนวน 56 คน

ทีมข่าวจันทบุรี
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด