ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เฮศาลยกคำร้องนายกอบจ.น่านกลับเข้าทำงานได้
28 ธ.ค. 2565

ความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นฟ้อง นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้คัดค้านที่ 1 และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (นายกอบจ.น่าน) ผู้คัดค้านที่ 2 ผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทย โดยกกต.ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ iรวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

ต่อมา ศาลอุทรณ์ภาค 5 มีหนังสือ แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านใหม่ แทนนายนพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้คัดค้านที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้เบริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 และมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 หยุดปฏิบัติหน้าที่ฯ ในทันที นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว ภายหลังมีการสืบพยานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 มีคำพิพากษาสั่งให้ยกคำร้องนายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้คัดค้านที่ 1 และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (นายกอบจ.น่าน) ส่งผลให้ทั้ง 2 คนสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ และใช้สิทธิทางด้านกฎหมายการเลือกตั้งได้ตามปกติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด