ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พณ.โรดโชว์Lot22ช่วยประชาชนที่สงขลา
08 ม.ค. 2566

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนิน โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 (New Year Grand Sale 2023) ณ จังหวัดสงขลา โดยได้ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าลดราคาตามโครงการ ณ ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ พบว่า สินค้าที่นำมาลดราคาภายในโครงการได้ลดสูงสุดถึง 60% โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อสุกร เหลือกิโลกรัม (กก.) ละ 153 บาท และเนื้อไก่ น่องติดสะโพก กก.ละ 75 บาท เป็นต้น และมีประชาชนเดินทางเข้ามาซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก เพราะสินค้ามีราคาลดลงจริง และช่วยลดค่าครองชีพได้จริง

โดยโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลอตที่ 22 นี้ มีสินค้าและบริการเข้าร่วมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้า กลุ่มบริการ และการค้าออนไลน์ แบ่งเป็น 25 หมวดสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านรายการ โดยจะลดราคาสูงสุดถึง 85% ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566

สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ และผักสด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับราคาลดลง ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าผู้ประกอบการต่าง ๆ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และอย่าได้มีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หากพบกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท กรณีที่จำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด