ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
การเมืองตาก ขยับวางเป้าหมาย ประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดตาก
25 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ที่จังหวัดตาก มีการประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตากเขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย จ.ตาก ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ในที่ประชุมมีมติที่ประชุมเห็นชอบ สรรหาจากสมาชิกเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก ได้แก่

1.นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์ อดีต สารวัตรกำนัน อดีต ส.อบต. ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก 
2.นางวรกร  สีไสย ประธานช่วยเหลือเด็กคนพิการ ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก 
3.นางสาวกัณฐิ์จณัฐ  สายปาน อดีต อสม. วังประจบ

ซึ่งในที่ประชุมมี นายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย อาทิเช่นนายดิฐชัย ฉันติกุล อดีต รองนายกอบจ.ตาก ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย , นายโสภณ ใจลังกา อดีต.นายอบต.แม่หละ ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย , นายศราวุธ หาญเมืองใจ อดีตนายกเทศบาลตำบลแม่กุ ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมและรับทราบมติในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 74 คน และสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กกต. ประจำจังหวัดตาก ร่วมแล้วทั้งหมด120คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

เกษมสันต์ ไชยเดช ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด