ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ
18 ก.พ. 2566

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาสุนัขจรจัดถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ เป็นสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญในประเทศไทย จะต้องได้รับการแก้ไขที่เป็นระบบและยั่งยืน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการจับสุนัขจรจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือผ่าตัดหมันทำได้ยาก อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว และสร้างปัญหาอย่างมากมายในแต่ละชุมชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดเป้าหมายให้มีการผ่าตัดทำหมันทั้งประเทศ ให้ได้อย่างน้อยปีละ 300,000 ตัวทั่วประเทศ เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ให้มากที่สุด โดยจะร่วมมือกันในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และภาคมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ และหยุดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในที่สุด

ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านร่วม “หยุดโรคพิษสุนัขบ้า” ได้ด้วยการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปี ควรเลี้ยงสัตว์โดยมีรั้วรอบขอบชิดไม่เลี้ยงปล่อยนอกบ้าน ไม่ทิ้งสัตว์ให้กลายเป็นสัตว์จรจัด ควรนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมัน และที่สำคัญที่สุดหากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือกลุ่มคนรักสัตว์ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกพื้นหากพบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแจ้งพบโรคได้ที่ แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือเบอร์สายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนชาวไทย เพราะเมื่อได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจะเสียชีวิตทุกราย เนื่องจากไม่มียารักษา มีแต่วิธีเดียวที่จะทำให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้ก็คือ เป็นเพียงการป้องกันเท่านั้น

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด