ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผู้ว่าตรังให้นายกทต.ย่านตาขาวพ้นตำแหน่งแล้ว
18 ก.พ. 2566

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งถอดถอนนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต.ย่านตาขาว จ.ตรังแล้ว หลังป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ส่วนตัว ยาวนานถึง 16 ปี

ทั้งนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ตรัง ได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาโทษ ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนอีก ตามฐานความผิดดังกล่าว

หลังจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องมายังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง เพื่อให้มีความเห็น ซึ่งทางนายขจรศักดิ์ได้รายงานตามมติป.ป.ช. กลับไป จนกระทั่งมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ในห้วงของระยะเวลาภายใน 30 วันนับจากกระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือรายงานจาก ป.ป.ช.

โดยภายหลังมีคำสั่งถอดถอน นายสุวิว มณีโชติ ผอ.การเลือกตั้งประจำ เทศบาล ต.ย่านตาขาว ได้ออกหนังสือเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายเทศมนตรีใหม่แล้ว ภายใน60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง โดยได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 26 มี.ค. และจะมีการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ.นี้

โดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่ามีผู้ที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่แล้วประมาณ 3-4 ราย อย่างไรก็ตามในเรื่องของทางคดีก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยจะส่งถึงอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี พร้อมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจชดใช้ค่าเสียหายต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด