ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ออมสิน จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ อบรมอาชีพให้แก่สมาชิกฯ
19 ก.พ. 2566
นางสุจินตนา หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน และนางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบวุฒิบัตร ในโครงการ “สร้างอาชีพ ยลเสน่ห์วิถีชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่กำลังมองหาอาชีพเสริม เพื่อให้มีความรู้ เพิ่มทักษะ และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจากเชฟวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมาให้ความรู้ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทำอาหารว่างขนมหวานส้มฉุนและการจัดดอกไม้ โดยมี นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดบ้านไม้ชายคลอง ชุมชนพูนบำเพ็ญ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี
 
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด