ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ พ่อเมืองน้ำดำลุยจับเข่าคุยรับฟังปัญหาชาวบ้านตำบลสำราญอำเภอสามชัย
15 มี.ค. 2566

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่บ้านท่างาม บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ำ  ไฟฟ้า  ถนนในการสัญจรไปมา การแก้ไขปัญหาน้ำ เพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง เบื้องต้นมอบ ทสจ.กาฬสินธุ์ สำรวจพื้นที่ในการเจาะน้ำบาดาล ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน  จะดูแลชาวกาฬสินธุ์ให้ดีที่สุด กาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร  ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.จ.ต.สำเนียง  หวังเจริญ  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยูร  ศิริวรรณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านท่างาม และหมู่ที่ 12 บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน และความต้องการเร่งด่วนของประชาชน  โดยมีนายชนาวุธ  คุณวุฒิ  นายอำเภอสามชัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเสนอปัญหาความเดือนร้อนขอความช่วยเหลือ 

      โดยบ้านท่างาม หมู่ที่ 9 มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำระบบประปาบาดาลเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค  ด้านไฟฟ้าที่ชุมชนในบ้านท่างาม ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กม. ต้องใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์  ในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ดำเนินการแก้ไขให้เร่งด่วน โดยมอบหมายให้นายอำเภอ พร้อมทีมงาน เร่งจัดทำประชาคม และจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณ

    จากนั้นเดินทางไปบ้านดานเม็ก หมู่ที่ 12 ชาวบ้านมีปัญหาและความต้องการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ซึ่ง อบต. สำราญได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือการใช้รถบรรทุกน้ำขึ้นไปส่ง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นวันละ 2 เที่ยว    ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำว่ามีจุดใดที่สามารถที่จะขุดเจาะน้ำบาดาลได้ในบริเวณใกล้ที่สุด และจัดหางบประมาณในการขุดลอกหนองถ้ำแคน เพื่อขยายพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับปัญหาและความต้องการด้านเส้นทางสัญจร เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านดานเม็ก-บ้านดงสวนพัฒนา  ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง กับ  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางไปจังหวัดสกลนคร และเส้นที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านเม็กถึงอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

     นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยตรงจับเข่าคุยกัน เล่าสู่กันฟัง หาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยบ้านดานเม็ก ตั้งอยู่แนวเทือกเขาภูพานปัญหาที่พบก็คือปัญหาแหล่งน้ำ ซึ่งมีหนองน้ำอยู่แล้วแต่ตื้นเขิน ต้องมีการขุดลอกเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นภายในปีนี้ ส่วนปัญหาถนน ก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาตไปทางป่าไม้    สปก.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำเข้าแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2568 ต่อไป  เรามั่นใจว่าเราจะดูแลพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เหมือนกันทุกพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองแห่งความสุข เราจะไม่ทิ้งใครไม่ข้างหลัง แต่เราจะร่วมมือกัน จับมือกัน แก้ไขปัญหาทุกอย่างไปด้วยกัน


   สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด