ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ไอแบงก์ ร่วมสานต่อโครงการ ‘reBOX’ ปี 66
17 มี.ค. 2566
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมสานต่อสนับสนุนโครงการ reBOX กิจกรรมเพื่อสังคมของไปรษณีย์ไทย โดยในปี 2566 นี้จัดภายใต้แนวคิด ‘กล่องรักที่สัมผัสได้’ เปลี่ยนกล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์แล้วส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการ ใช้ประโยชน์ในการส่งต่อสิ่งต่างๆเพื่อคนพิการ
โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ของไอแบงก์ที่ให้ความร่วมมือในโครงการ reBOX เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของโครงการทั้งในแง่ของการดูแลสิ่งแวดล้อมและเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคม ไอแบงก์ได้รณรงค์เชิญชวนให้พนักงานในสำนักงานใหญ่นำกล่องหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทมาร่วมบริจาค ณ จุดรับบริจาค สำหรับปีที่ผ่านมาไอแบงก์สามารถส่งต่อกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วปริมาณ 170 กิโลกรัมให้แก่ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ส่งให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และสำหรับปีนี้ไอแบงก์ยังเดินหน้าสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบกล่องและซองกระดาษอีกเป็นจำนวน 120 กิโลกรัม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารนวม สำนักงานใหญ่
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด