ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
อีสานหวังระเบียงเศรษฐกิจ ห่วงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกำลังซื้อบูมอสังหาฯ
18 มี.ค. 2566

นายกสมาคมอสังหาฯนครราชสีมา ระบุภาคอีสานหวังระเบียงเศรษฐกิจ -เวลเนสช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนในพื้นที่หวังเพิ่มกำลังซื้อบูมอสังหาฯตามรอยอีอีซี พร้อมชง“Korat Wellness Corridor ”โซนเขาใหญ่ วังน้ำเขียวและอำเภอเมือง

นายนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันภาคอสังหาฯ ในโคราชที่กังวลอยู่มาก ก็คือความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพราะกำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่กระเตื้องขึ้น แม้ท่องเที่ยวจะกระเตื้องขึ้น แต่รายได้ยังไม่กลับมาและบาดแผลในช่วงที่เกิดโควิดยังอยู่ทำให้ดีมานด์ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านยังไม่ดีขึ้น เป็นปัจจัยลบในการซื้อบ้านของจ.นครราชสีมา  

ปัจจัยลบขณะนี้คือที่ดินราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะทำเลปากช่องและตัวเมือง จากความคาดหวังว่า รถไฟฟ้าความเร็วสูงจะนำความเจริญมาก สวนทางกับการขายที่ต้องอิงกับความสามารถในการซื้อของลูกค้า และอีกปัจจัยคือผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาทำตลาดทำให้การแข่งขันสูงขึ้น 

ส่วนปัจจัยบวกที่คาดหวังว่าจ.นครราชสีมา (โคราช ) จะได้รับประโยชน์จากรถไฟฟ้าคือทำให้เมืองคอมแพคมากขึ้น มีออฟฟิศบิ้วดิ้งเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ปัจจัยหลักที่คาดหวังว่าจะทำให้พื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น เติบโตก็คือ การพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ NeEC - Bioeconomy ของประเทศ

ซึ่งนอกช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งธุรกิจชุมชนในห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งนี้ต้องอาศััยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน NeEC – Bioeconomy ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล่าสุด สิทธิประโยชน์ทางบีโอไอ ของ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น  เทียบเท่ากับจังหวัดโซนอีอีซีแล้วหลังจากที่มีประกาศเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา สามารถคาดหวังว่า จะมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมากขึ้น อาจต้องมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นทำให้เกิดเม็ดเงินในการลงทุน ทำให้เกิดแหล่งงาน มีแรงงานเข้ามาอาศัยในเมืองโคราชมากขึ้น

และอีกเรื่องที่อยากผลักดันให้เกิดก็คือ โคราชต้องการเป็น “Korat Wellness Corridor ” ในโซนเขาใหญ่ วังน้ำเขียวและอำเภอเมือง ตามรอย ภูเก็ต ที่เพิ่งได้เป็นโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน” Andaman Wellness Corridor (AWC) จะทำให้ได้ซูเปอร์ไลเซนส์

ส่งผลให้คนที่เป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทอยู่แล้ว แต่อยากจะเพิ่มบริการทางสุขภาพ ต้องไปขออนุญาติจาก 8-10 หน่วยงาน การมีซูเปอร์ไลเซนส์นี้ จะทำให้ตัวผู้ประกอบการมีโอกาสมากขึ้น สามารถมีแนวทางการประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการผลักดัน ทำให้เราสามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ ในการดึงนักลงทุน หรือสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเข้ามาอยู่อาศัย  เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ดีขึ้น

" ถือเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กำลังซื้ออสังหาฯในพื้นที่ภาคอีสาน ด้วยการสร้างงานเกิดในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น ที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมยั่งยืนจากแรงงานในพื้นที่และแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานมากขึ้น" 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด