ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.เปิดเซฟกนกวรรณอู้ฟู้1.2พันล้าน
22 พ.ค. 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยรายการบัญชีทรัพย์สิน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ แจ้งว่า ตนและสามีมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 1,288,314,530 บาท แยกเป็นทรัพย์สินของนางกนกวรรณ 1,202,070,689 บาท เป็นทรัพย์สินของนายปกรณ์ 86,243,841 บาท สำหรับหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 53,340,285 บาท เป็นหนี้สินของนางกนกวรรณ 51,592,654 บาท เป็นหนี้สินของนายปกรณ์ 1,747,631 บาท

รายละเอียดทรัพย์สินของนางกนกวรรณ ประกอบด้วย เงินฝาก 223,530 บาท เงินลงทุน 9,030 บาท เงินให้กู้ยืม 1,386,500 บาท ที่ดิน จำนวน 272 แปลง มูลค่า 1,148,162,850 บาท โดยที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในหลายอำเภอของ จ.ปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็น อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี มีเพียง 5 รายการเท่านั้นที่อยู่จังหวัดอื่น คือ จ.ฉะเชิงเทรา 3 รายการ และสระแก้ว 2 รายการ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,640,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นบ้านเดี่ยว ที่ อ.เมืองปราจีนบุรี มูลค่า 30,000,000 บาท ยานพาหนะ 2,535,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 8,461,778 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 66 ราย มูลค่า 10,652,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสตรี พระเครื่อง ป้ายทะเบียนรถประมูล ทั้งนี้ นางกนกวรรณ แจ้งว่า มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 5.4 ล้านบาท เป็นค่าเช่าที่ 1.4 ล้านบาท ขายผลผลิตทางการเกษตร 4 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 10,520,523 บาท

 ด้านสามี ประกอบด้วย เงินฝาก 69,736 บาท 496,291 บาท ที่ดิน จำนวน 12 แปลง มูลค่า 71,850,000 บาท ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.สระบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปทุมธานี และกทม. โดยในจำนวนนี้ เป็นที่ดินมรดก เลขที่ 27 ซ.ประชานิมิตร ถ.ประดิพัทธ์ มูลค่า 32,500,000 บาท และ เลขที่ 27 ซ.ประชานิมิตร ถ.ประดิพัทธ์ มูลค่า 32,500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,925,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 322,814 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 22 รายการ มูลค่า 9,580,000 บาท

 มีรายการที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องประดับสุภาพบุรุษ ป้ายทะเบียนรถประมูล งาช้าง 6 คู่ ชุดพระเครื่องทองคำ พระเครื่องทองคำ ชุดโต๊ะมุก และอาวุธปืน ทั้งนี้ นายปกรณ์มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 700,416 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 224,000 บาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด