ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทางทันตกรรมเด็กนักเรียน
25 พ.ค. 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมด้วย นายนรวีร์ ขัญธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด โดยมี นายวิริทธิ์ธรรศ สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  เปิดเผยว่า การจัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างสภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดให้บริการออกหน่วยทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ อำเภอพุทธมณฑล และโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน 

ทั้งนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านทันตกรรมทั่วประเทศ รวมถึงการตรวจสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส และอยู่พื้นที่ห่างไกล


วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ /ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด