ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมชลฯจ้างงานปี’66 ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้กว่า 8.7 หมื่นคน
24 ก.ค. 2566

                นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำเกษตร จึงได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในด้านชลประทานต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซม การขุดลอก การบำรุงรักษา การปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               โดยในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานประมาณ 86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน)

               ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 87,530 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 101.78 ของแผน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 6,026 คน จังหวัดนครราชสีมา 3,968 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 3,617 คน

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการในปีงบประมาณ 2566 จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร หากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...