ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นายกเหล่ากาชาดนครปฐม มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอกำแพงแสน
11 ส.ค. 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครปฐม นางวรนัณ สวนทอง รองนายกเหล่ากาชาด นางกัญจนา  สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาด นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่นางสุพี  ศรีราจันทร์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลาประมาณ 10.00 น. ซึ่งเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน 2 ชั้น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ในการนี้นายอำเภอกำแพงแสน ได้นำนางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง กำนันตำบลทุ่งขวาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ส่วนราชการและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นตำบลทุ่งขวางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ทั้งนี้ อำเภอกำแพงแสนได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท พร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย สำนักงานพัฒนาสังคมฯ มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการนี้ด้วย

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการของบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ / ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...