ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ไทย-ซาอุดีฯ หารือเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทย
01 ก.ย. 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือ SFDA "เปิดตลาดสินค้าเกษตรไทย" ไปยังซาอุดีอาระเบีย

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยความคืบหน้าหลังจากผู้แทนกระทรวงฯ และคณะ ได้หารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสำนักงานอาหารและยาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (SFDA) ณ สำนักงาน SFDA พบว่า

ฝ่ายไทยได้เร่งติดตามประเด็น “การเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทย” ไปยังซาอุดีฯ ดังนี้ 
• ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนโรงงานเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง สินค้าประมงและสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง 
• ความคืบหน้าการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง 
• ความคืบหน้าการขอเปิดตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งกุลาดำและปลานิล

โดยเป็นสินค้าที่ประเทศไทย “เคยมีการส่งออก” ไปยังซาอุดีฯ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากทางการซาอุดีฯ ได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ จึงทำให้ทางการไทยต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนอีกครั้ง และได้ดำเนินการ “ยื่นขอขึ้นทะเบียน” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้าน SFDA แจ้งว่า ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย 
• ผู้ประกอบการประมงไทย จำนวน 57 ราย 
• ผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ราย 
• ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง จำนวน 3 ราย 

แต่เนื่องจาก SFDA ได้รับคำขอการขึ้นทะเบียนและเปิดตลาดจากประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคำร้องขอต่าง ๆ จากฝ่ายไทย ทาง SFDA จึงขอให้ฝ่ายไทยรวบรวมและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง SFDA อีกครั้ง เพื่อจะได้เร่งรัดการพิจารณาต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...