ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมฝนหลวงฯ ระดมกำลังทำฝนเต็มอิ่ม ช่วยลดวิกฤตแล้งจากฝนทิ้งช่วง
05 ก.ย. 2566

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง รองโฆษกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงผ่านทางเพจ Facebook live “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนด้านการปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์ “เอลนีโญ” และเริ่มมีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ฝนตกปริมาณน้อยและไม่ทั่วถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวงในช่วงนี้ ที่มีเพิ่มเป็นจำนวนมาก ครอบคลุม 57 จังหวัด 317 อำเภอ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนให้ทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมากถึง 214 แห่งทั่วประเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2566 จำนวน 11 หน่วยฯ ทั่วประเทศ พร้อมวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อระดมกำลังขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนให้กับพี่น้องประชาชน เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวงในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน ทั้งการวางแผนและการขึ้นบินปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจหลักในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ก่อนสิ้นสุดฤดูฝนในปีนี้ ทั่วประทศ ดังนี้ 

1.ภาคเหนือ มี 3 หน่วย ที่ จ.เชียงใหม่ ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ จ.ตาก ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และ จ.พิษณุโลก ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 1 ลำ โดยทั้ง 3 หน่วยฯ จะร่วมกันวางแผนและผสานกำลังในการปฏิบัติการทำฝนโดยกำหนดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายในแต่ละวันร่วมกัน 

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 หน่วย ที่ จ.ขอนแก่น ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ 1 ลำ ขนาดกลาง 1 ลำ จ.นครราชสีมา ใช้เครื่องบินขนาดใหญ 1 ลำ และ เครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 1 ลำ และ จ.สุรินทร์ ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ ทั้ง 3 หน่วยฯ ร่วมกันวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายประจำวันร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และบินปฏิบัติการร่วมกัน
3.ภาคกลาง มี 2 หน่วย ที่ จ.ลพบุรี ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และ จ.กาญจนบุรี ใช้เครื่องบินขนาดเล็กจำนวน 2 ลำ       

4.ภาคตะวันออก มี 1 หน่วย ที่ จ.ระยอง ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ ปฏิบัติภารกิจหลักในการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภค-บริโภคในภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

5.ภาคใต้ มี 2 หน่วย ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปฏิบัติภารกิจทำฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด