ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สอจ.สุโขทัย จับมือสพม.สุโขทัย ลงนามMOU หลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่ ประจำปี2566
14 ก.ย. 2566
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 14 กันยายน 2566  ที่หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ.เมือง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม  และ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กับ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ  โดยมี นายสมใจ รอดคง  ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจ.สุโขทัย และ นายสุดเขต สวยสม  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุโขทัย  พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ร่วมพิธี 
 
       นายสมใจ รอดคง  ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษา จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษา จ.สุโขทัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขตสุโขทัย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนสายอาชีพของนักเรียนมัธยม ให้สามารถสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
       นายอุเทน ปิ่นม่วง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กล่าวว่า  ในวันนี้ ทางวิทยาลัยฯได้ลงนามMOUหลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่ กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โดยจะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ ช่างยนต์  ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาเหล่านี้ จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาช่างไฟฟ้าหรือช่างยนต์ สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้อีกด้วย
        ด้าน นายไพบูลย์ พวงเงิน  ผอ.โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กล่าวว่า หลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่นี้ จะ
 เปิดโอกาสให้เด็ก ได้เรียนในสาขาวิชาที่ถนัด ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เชื่อว่าเด็กจะมีความสุขกับการเรียนในลักษณะนี้อย่างแน่นอน
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...