ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จ.พังงา เข้าร่วมประชุม กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 5
18 ก.ย. 2566

นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีภาครัฐและภาคเอกชน จากจังหวัด กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลาซ่า 1 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่ นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ความก้าวหน้าโครงการ Andaman Wellness Corridor (AWC) ความก้าวหน้าโครงการ ANDAMAN ECONOMIC TOURISM (เขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน)

จากนั้น ที่ประชุมได้หารือการจัดประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2567 ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2566

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...