ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
การรถไฟฯ แจงกรณี “ตลาดค่ายเชลยศึก” เป็นเขตพื้นที่ที่ถูกเลิกเช่า
14 พ.ค. 2565

การรถไฟฯ แจงกรณี “ตลาดค่ายเชลยศึก” เป็นเขตพื้นที่ที่ถูกเลิกเช่า อยู่ระหว่างเร่งรัดขอคืนพื้นที่จากเอกชน พร้อมร่วมมือกับ จนท.ดำเนินคดีผู้กระทำผิด

จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) ได้เข้าตรวจค้นตลาดค่ายเชลยศึก ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งมีการแสดงดนตรีส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น   

วันนี้ 13 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า หลังจากรับทราบเหตุ การรถไฟฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่ได้มีการประกาศเชิญชวนจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ เมื่อปี 2561 ซึ่งขณะนั้น บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาให้การรถไฟฯ สูงสุด และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเช่าพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นบริษัทฯ ได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่มายังการรถไฟฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบขนาดสัดส่วนแนวเขตที่ดิน รวมทั้งเจรจากับผู้บุกรุกในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าใช้พื้นที่ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งให้นับเป็นวันเริ่มต้นสัญญา

อย่างไรก็ตาม บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่มาลงนามและชำระค่าเช่าต่างๆ ตามที่ตกลงไว้ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2565 ให้ยกเลิกการได้รับสิทธิ์การเช่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา พร้อมกับแจ้งให้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน พร้อมกับเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันใช้พื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจุบันการรถไฟฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อรับมอบพื้นที่คืน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่คืนพื้นที่ การรถไฟฯ จะให้สำนักงานอาณาบาล แจ้งความดำเนินคดีต่อไป

การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบ ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง มีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อเร่งรัดขอคืนพื้นที่จากเอกชนโดยเร็ว พร้อมกับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558