ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
05 ส.ค. 2565

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ เขื่อนสรีดภงส์ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  วันที่ 5 สิงหาคม 2565   นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย จำนวน 300,012 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลายี่สกเทศ, ปลานวลจันทร์เทศ, ปลาเทพา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 550,012 ตัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และ จิตอาสา เข้าร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วย 

     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไปอีกด้วย

ทีมข่าว จ.สุโขทัย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด