ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบเครื่องเขียนพระราชทานและสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
05 ส.ค. 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานและสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสวัสดิ์ ชะนะพิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม นายสังวาลย์ มาตย์แท่น หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ทีมข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด