ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล
22 ก.ย. 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล อบรมและฝึกปฎิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนา

นายจรัล ปวงละคร ประธานกรรมการสถานศึกษาเปิดงานโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมระดับอนุบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นการจัดอบรมและฝึกปฎิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สามารถนำไปใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ โครงการยังมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยการนำของผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวชมพูนุช ปันทิ คณะครูระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรม เป็นการจัดอบรมฝังเสริมปลูกฝังให้นักรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาโครงการนี้ยังมีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือ "มีวินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" และได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด