ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส
22 ก.ย. 2565

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  21 กันยายน 2565

     ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก (สกสค.)  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย(ช.พ.ส.) พ.ศ.2565  ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามนโยบายของสกสค. เพื่อเป็นการดูแลให้ขวัญกำลังใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปาะบางและเคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษามาก่อน สำหรับจังหวัดนครนายก มีครูที่อยู่ในโครงการจำนวน 27 ราย  ซึ่งทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการมอบเงินให้รายละ 2,000 บาท โดยมีคุณครูมารับด้วยตนเองและมอบให้ลูกหลานมารับเงินตามโครงการฯ  โดยทางสำนักงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ทีมข่าว จ.นครนายก
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด