ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
บางกอกแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยว/เช็คในเว็บบริษัท
11 ก.ค. 2564

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินภายในประเทศบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13-31 ก.ค.64 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้เส้นทางที่ยกเลิกการให้บริการ มีดังนี้ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) 2. เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) 3. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) 4. เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) และ 5. เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ)

สำหรับเส้นทางบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน, เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) รองรับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน, เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และเส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 ให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 ก.ค.64 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง.

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558