ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.อยุธยาฯ ขับเคลื่อนสำรวจสิ่งปลูกสร้างรอบเกาะเมือง พบมีการล่วงล้ำลำน้ำ
16 ก.ค. 2564

นายพายัพ  คชพลายุกต์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา  และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตามโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ  เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก และรอบเกาะเมือง  ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า  การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ  เช่น  ท่าขึ้นลงเรือ ประเภทที่อยู่อาศัย ท่าขึ้นลงเรือประเภทร้านอาหาร   แพร้านอาหาร  ท่าเรือโรงงาน  ส่วนใหญ่มีการขออนุญาต  ขณะที่บางส่วนมีการต่อเติม หรือสร้างขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต  จึงขอให้เจ้าท่าระมัดระวังป้องกันการล่วงล้ำลำน้ำรายใหม่  หรือกรณีรายที่ผ่านการขออนุญาตให้กวดขันการต่อเติมผิดไปจากที่ขออนุญาต พร้อมย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  การลงพื้นที่แม่น้ำสายหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ป.ป.ช.อยุธยา จะเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรการป้องกันการทุจริต นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป  หรือหากพบการทุจริตสามารถแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. โทร 1205 ได้ทันที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558