ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
คิ๊กออฟ “บางคอแหลม ต้องอิ่ม” กลุ่มแรก 22 ครอบครัวๆ ละ 3 พัน/ด.
08 ส.ค. 2564

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการ “บางคอแหลม ต้องอิ่ม” โดยการมอบทุนซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปใช้จ่ายในการยังชีพแก่ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตบางคอแหลม ที่กำลังประสบปัญหาเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับสวัสดิการหรือการเยียวยาจากภาครัฐในช่วงโควิด-19 กำลังระบาด ครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อเดือน ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปัญญามหานุกูล และสำนักเขตบางคอแหลม ได้เริ่มเดินหน้าแล้ว กลุ่มแรก จำนวน 22 ครอบครัว โดย ดร.กำพล มหานุกูล ประธานมูลนิธิปัญญามานุกูล ได้ส่งมอบเงินจำนวน 66,000 บาท ให้แก่ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับแก่ 22 ครอบครัว ที่ได้รับการตคัดเลือกดังกล่สวต่อไป โดยมีดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแทนประชาชนเขตบางคอแหลม ขอบคุณตัวแทนจากมูลนิธิปัญญามหานุกูล ที่มีความตั้งใจ และมีเจตนาประสงค์ดีที่จะมอบทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือ แบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิต่างๆ ก็เป็นที่มาของโครงการในวันนี้ ชื่อว่าโครงการ “บางคอแหลม ต้องอิ่ม” โดยวัตถุประสงค์หลักสำคัญของโครงการนี้ เราต้องการที่จะเติมเต็มส่วนที่ยังขาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิต่างๆ ที่ไม่สามารถเบิกได้ ก็ทำให้ต้องการเงิน หรือว่าปัจจัยสนับสนุน”

“เพราะฉะนั้น ในความตั้งใจนี้ ก็เลยทำให้มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และก็มีความต้องการบรรเทาให้ประชาชนอิ่มท้อง ก็เลยมอบทุนตั้งต้นในการดำรงชีพให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเริ่มต้นก็มาด้วยกันทั้งหมด 22 ทุนๆ ละ 3,000บาท เพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ที่ยังติดขัด และก็ยังขาดสิทธิที่ควรจะได้รับ ก็ทำให้เป็นที่มาของโครงการบางคอแหลมต้องอิ่มในวันนี้ครับ”

ชณะที่ ดร.ภาส ภาสสัทธา กล่าวว่า “ผมในฐานะ ส.ก. วันนี้ได้มาร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยให้กับพี่น้องเขตบางคอแหลม โดยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ท่าน ผอ.วิฑูรย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบปัจจัยต่างๆ เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเขตบางคอแหลมต่อไป ซึ่งวันนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาด พี่น้องคงจะทราบว่า ในวันนี้กรุงเทพมหานครเราในทุกเขตที่มีปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยกับโรคภัยไข้เจ็บนี้ กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเองไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือ ถึงแม้ทางสภาฯ จะมีคนจำนวนไม่มาก แต่โดยหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ ก็พยายามที่จะอนุมัติให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปี ซึ่งตอนนี้ 2565 ก็กำลังจะเข้าสภาฯ แล้วก็จะเป็นเงินสะสมเพื่อนำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากโควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงนี้”

“ผมเองไม่ได้รับผิดชอบในเขตบางคอแหลม แต่ความที่เป็นคนอยู่ในกรุงเทพมหานครมานาน และก็เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องดูแลในทั้ง 50 เขต ได้ตระหนักและเห็นความจำเป็นที่จะช่วยเหลือประชาชนเ และก็ด้วยความความอนุเคราะห์จากมูลนิธิปัญญามหานุกูลรวมถึงทางเขตบางคอแหลม พี่น้องก็ช่วยกัน โดยเฉพาะในเขตบางคอแหลม ชุมชนต่างๆ ได้ช่วยกับทางเขตบางคอแหลมในการที่จะปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากภัยโควิด และพยายามอยู่กับบ้าน และสำหรับคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ก็พยายามที่จะรักษาตัวไว้เบื้องต้น และพยายามติดต่อกับทางเขตในกรุงเทพมหาคร หรือสภาฯ เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558