ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
Dow ร่วมกับ ทช. และ กนอ. ท้าคนไทย ‘เก็บ’ และ ‘คัดแยก’ ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืน
03 ก.ย. 2564

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมรักษ์โลกกับแคมเปญ “#PullingOurWeight เก็บ เซฟ โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2564 ส่งเสริมการเก็บขยะที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมกับสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้องกันปริมาณขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเก็บหรือคัดแยกขยะ แล้วถ่ายภาพเป็นหลักฐานส่งมาที่ https://forms.gle/PStEAetKCLkm1N8m8 และโพสต์คอมเมนต์ลงบน Dow Thailand Facebook พร้อมรับเสื้อทำจากพลาสติกรีไซเคิล (จำนวนจำกัด) โดยพลาสติกที่รวบรวมได้สามารถขายต่อให้ร้านรับซื้อของรีไซเคิลใกล้บ้านท่านได้วันนี้จนถึง 18 กันยายน 2564

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558