ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
จีนตั้งเป้าเพิ่ม ‘ที่ดินเพาะปลูกมาตรฐานสูง’ แตะ 500 ล้านไร่
19 ก.ย. 2564

ปักกิ่ง, 17 ก.ย. (ซินหัว) — จีนตั้งเป้าหมายมีพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงรวม 1.2 พันล้านหมู่ (ราว 500 ล้านไร่) ภายในปี 2030

เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ก.ย.) จางเถาหลิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรและกิจการชนบทจีน แถลงข่าวเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านพื้นที่เพาะปลูกว่าพื้นที่เพาะปลูกเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางอาหาร มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศและการพัฒนาการเกษตรสีเขียว

แนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ ระบุว่า จีนจะปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงทั้งหมด 280 ล้านหมู่ (ราว 116 ล้านไร่) ภายในปี 2030

จางระบุว่า จีนพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงรวม 800 ล้านหมู่ (ราว 333 ล้านไร่) เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชร้อยละ 10-20 ต่อหมู่ (ราว 0.4 ไร่) และลดต้นทุนได้ 500 หยวน (ราว 2,570 บาท) ต่อหมู่

กระทรวงฯ จะช่วยเหลือทางการท้องถิ่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558