ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษี ภาคเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงานลูกจ้าง ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 65
20 ก.ย. 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายในการซื้อชุดตรวจ covid-19 แบบ ATK จากการที่รัฐบาลประกาศปรับมาตรการ ให้กิจการต่างๆ สามารถเปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ชุดตรวจ ATK ทำการตรวจพนักงานในร้าน จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายจ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจแบบ ATK แบบเร่งด่วนสำหรับใช้ตรวจพนักงาน ที่ปฏิบัติงานในกิจการ ห้าง ร้าน สามารถนำมาหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มได้อีกเป็นจำนวนร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558