ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.การแพทย์รับชุดตรวจ ATK แจกจ่าย ก.เปราะบาง
08 ต.ค. 2564

ผู้แทนโครงการ Thailand Recovery Fund ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร็ว Rapid Antigen Test Kits (ATK) แบบทดสอบจากน้ำลายให้กรมการแพทย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเปราะบางในกรุงเทพ พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “การศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในชุมชนกรุงเทพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค” (The impact of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testing Kit screening in Bangkok community to prevent outbreaks) ซึ่งจะสะท้อนผลของการใช้วิธีนี้หยุดการแพร่เชื้อโควิดในประเทศไทย และนำไปขยายผลสู่ระดับประเทศ 

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทยและตัวแทนมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นผู้แทนส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ 

การดำเนินงานในโครงการนี้ เป็นความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) กรมการแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการ Covid Relief Bangkok Thai Care คุณแนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015) Zero Covid Thailand และกลุ่มเส้นด้าย รวมถึงผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver 

แนวคิดในการทำวิจัยในครั้งนี้สืบเนื่องจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่เปิดเผยว่าการตรวจที่ทราบผลเร็วหากทำในวงกว้างด้วยความถี่สองครั้งต่อสัปดาห์นั้นสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อหรือ R0 (R naught) ลงได้ถึง 80% แม้ว่าชุดตรวจนั้นจะเป็นชุดตรวจแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ ในขณะที่การตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้เพียง 58% เนื่องด้วยระยะเวลารอผลที่นานราว 48 ชั่วโมง สรุปได้ว่าการตรวจด้วย ATK ที่รู้ผลเร็วนั้นลดอัตราการแพร่เชื้อได้ดีกว่าการตรวจด้วย PCR ที่มีความแม่นยำสูงแต่ใช้ระยะเวลารอผลนาน 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558