ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส. เตรียมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รับ1 พ.ย. 64
12 ต.ค. 2564

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า ภายหลังที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวทันที โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เดินหน้าตามนโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์”  เตรียมพร้อมรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ สั่งยึดมาตรฐานอย่างเคร่งครัดในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและท้องทะเลให้คงสภาพสมบูรณ์หลังจากได้รับการฟื้นฟูในช่วงสองปีที่ผ่านมา


โฆษกประจำกระทรวงฯ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  ได้เน้นย้ำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ทั้งทางบกและทางทะเล พิพิธภัณฑ์ทางธรณี สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ เขตอุทยานแห่งชาติ เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ       อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากจากการเปิดประทศ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาด การไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติ และการไม่รบกวนสรรพสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ ภายใต้นโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดและทุ่มเท เพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและให้บริการที่เป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่


ทั้งนี้ โฆษกประจำกระทรวงฯ ได้ฝากถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการรักษาความสะอาดและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ การเข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติโดยการจองล่วงหน้า ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “คิวคิว” (QueQ)  ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพของนักท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558