ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กอนช. เฝ้าระวังดินถล่มภาคใต้ 11 จังหวัด
08 พ.ย. 2564

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (8 พ.ย.64) ว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณ จ.อุทัยธานี 34 มิลลิเมตร // อุบลราชธานี 57 มิลลิเมตร // กาญจนบุรี 18 มิลลิเมตร // กรุงเทพมหานคร 25 มิลลิเมตร // ปราจีนบุรี 74  มิลลิเมตร และกระบี่ 50 มิลลิเมตร โดยแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมปริมาณน้ำทั้งประเทศ 63,108 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 77 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 55,106 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 77 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก 17 แห่ง บริเวณเขื่อนนฤบดินทรจินดา เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนแม่มอก เขื่อนลำตะคอง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำนางรอง เขื่อนทับเสลา เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำบึงบอระเพ็ด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และบึงหนองหารกุมภวาปี พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก - ดินถล่มช่วง 1-2 วันนี้บริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส              

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำเร่งบรรเทาและลดผลกระทบพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยภาคกลาง โดยกรมชลประทานได้ปิดประตูเรือผักไห่เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลย้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองโผงเผงย้อนขึ้นไปที่ อ.ผักไห่ ก่อนจะเข้าทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด สามารถควบคุมปริมาณน้ำเจ้าพระยาไหลเข้าคลองโผงเผงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม // ปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจากเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที // เร่งระบายน้ำจากทุ่งเจ้าเจ็ดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเดิมเสริมศักยภาพการเร่งระบายน้ำที่จะสามารถสูบน้ำออกได้ประมาณ 3.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมทั้ง วางแผนเร่งระบายน้ำเพิ่มเติม 2 แห่ง จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองไผ่พระ ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และบริเวณประตูระบายน้ำดาบเงิน ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558