ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กรมอุทกศาสตร์ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง
09 พ.ย. 2564

กรมอุทกศาสตร์ ขอให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 1.70 – 1.95 เมตร ช่วงเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้                

            กรมอุทกศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร , ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤศจิกายนนี้ ช่วงเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับ มรสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น และมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่าบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เดียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.80 – 1.95 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง รวมถึง บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.70 – 1.80 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว จึงขอให้ติดตามสภาวะระตับน้ำอย่างใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558