ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ดอยอินทนนท์เปิดแล้ว! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัส
10 พ.ย. 2564

ดอยอินทนนท์เปิดวันแรกต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวต้นฤดูด้วยอุณหภูมิยอดดอย 8-9 องศา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเลื่อนเปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยตั้งแต่เวลา 04.00 น. มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมารอสัมผัสอากาศหนาวและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการคัดกรองโรคตามมาตรการที่ทางอุทยานกำหนด

ขณะที่อุณหภูมิยอดดอยอินทนนท์เช้าวันนี้อยู่ที่ 8 องศาเซลเวียส กิ่วแม่ปาน วัดได้ 9 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31 วัดได้ 16 องศาเซลเซียส

นายเกรียงไกร ไชยวิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า อุทยานได้เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร มีค่าเข้าชมกลุ่มละ 10 คน พร้อมไกด์ท้องถิ่น 200 บาท จำกัด 50 กลุ่มต่อวันตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงเปิดให้เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา บนยอดดอยอินทนนท์ อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นอันซีนของพื้นป่าดิบชื้น ระยะทางสั้นๆ ที่สวยงามไม่แพ้กันด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด